AGENDA WYZWANIA

DZIEŃ PIERWSZY

live:
- poznaj możliwości swojego okrętu
- określenie misji, wizji i grupy docelowej

newsletter:
- zadanie do wykonania

DZIEŃ DRUGI

live:
- odnajdź swój archipelag wysp
- określenie kluczowych obszarów przedsięwzięcia

newsletter:
- zadanie do wykonania + materiał dodatkowy

DZIEŃ TRZECI

live:
- kontrolowanie swojego archipelagu i poszukiwania skarbów
- wieloobszarowy rozwój przedsięwzięcia

newsletter:
- zadania do wykonania + niespodzianka

Pamiętaj, by zajrzeć też do bosmanki Aranei. Mapa działa tylko z jej kompasem. Znajdziesz ją poniżej: